Privacy Policy

 

Inhoud

 1. Over ons Privacybeleid
 2. Privacy Website
 3. Verzamelde gegevens en doelenverwerking
  3.1.1   Webwinkelsoftware - LightSpeed
  3.1.2  Office365
  3.2.    Payment precessors - Moillie
  3.3.    Beoordelingen - WebwinkelKeur
  3.4.    Verzenden en logistiek - MyParcel-PostNL en DHL
  3.5.    Facturatie en boekhouden
 4. Doel van de gegevensbewerking
  4.1.    Algemeen doel van de verwerking
  4.2.    Automatische verzamelde gegevens
  4.3.    Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
 5. Bewaartermijn
 6. Uw rechten
  6.1.    Inzagerecht
  6.2.    Rectificatierecht
  6.3.    Recht op overdraagbaarheid
  6.4.    Recht van bezwaar en overige rechten
 7. Beveiliging
  7.1.     Beveiligde SSL-verbinding
  7.2.     Security Scan Webwinkel Keur gecertificeerd
  7.3.     Vitasel gebruikersdata
  7.4.     Servers
 8. Cookies
 9. Google Analytics
 10. Sociale media
 11. Websites van derden
 12. Nederlandstalige tekst altijd doorslaggevend en bindend
 13. Wijzigingen in het privacy beleid
 14. Inzage en correctie
 15. Contact aangaande Privacy Policy
  15.1. Contactgegevens

 


1. Over ons Privacybeleid

Vitasel comfortabel thuis wonen geeft veel om uw privacy, van alle personen die gebruik maken van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
U gegevens gebruiken wij om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website (www.vitasel-shop.nl) en de daarop ontsloten dienstverlening van Vitasel comfortabel thuis wonen.
De ingangsdatum van de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie van 1-7-2023 vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verwerkte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

2. Privacy Website

U bent op de website van: https://www.vitasel-shop.nl/

Vitasel-shop bied online producten aan die wij speciaal geselecteerd hebben voor onze klanten van Vitasel comfortabel thuis wonen en is een onderdeel van Vitasel.

 • adres: De Weverij 2  5374EZ   SCHAIJK  NEDERLAND
 • KvK te Utrecht nummer: 73542660
 • BTW nummer: NL 859568040B01


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u een bericht plaatst op deze website;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt bij u bestelling (aanmaken account - gastaccount).

 

 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij u gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

3.    Verzamelde gegevens en doelenverwerking

Wij gebruiken u persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren en te facturen:

 1. Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel om u bestelling te verwerken en om u over het verloop daarvan op de hoogte te houden;
 2. Om het winkelen bij vitasel-shop zo plezierig mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn;
 3. Om te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 4. Wij verzenden géén nieuwsbrief.
  Indien wij in de toekomst nieuwsbrieven gaan verzenden gebruiken uw e-mailadres voor het toezenden van onze nieuwsbrief, als u zich hiervoor heeft ingeschreven.
  Als u de nieuwsbrief dan niet langer wilt ontvangen is er de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze website;
 5. Analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden;
 6. Informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 7. Informatie over u te verstrekken aan derden indien wij dit verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. opsporingsinstanties);
 8. Ter controle voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 9. De website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 10. U identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 11. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en verbeteren.

   

  3.1.1  Webhosting – LightSpeed
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

   

   

  3.1.2 Office365
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corrupte van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen als onze e-mailverkeer vertrouwelijk.

   

  3.2.  Payment processors – Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie (niet voor betaling via bankoverschrijving). Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

   

  3.3.  Beoordelingen – WebwinkelKeur
  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommigen gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij u naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   

  3.4.  Verzenden en logistiek – MyParcel en DHL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en DHL voor het uitvoeren van de leveringen.  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij u naam, adres, woongegevens, telefoonnummer en e-mailadres met MyParcel en DHL delen. MyParcel en DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en DHL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

   

  3.5.  Facturatie en boekhouden - Unit4
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten / software van derden - Unit4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4 zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

   

  4.    Doel van de gegevensverwerking

  4.1.  Algemeen doel van de werking
  Wij gebruiken uw gegeven uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming.
  Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


  4.2.  Automatische verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


  4.3.  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Vitasel comfortabel thuis wonen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


  5. Bewaartermijn

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt bij ons bent. Dit betekend dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit eveneens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien wij factureren met uw (persoonsgegevens) te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Als u aangeeft niet langer van onze dienst gebruikt wenst te maken, hebben onze medewerkers echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Vitasel bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

  De wettelijk bewaartermijn voor de belastingwetgeving zegt dat bepaalde gegevens 7 jaar bewaard moeten worden.

  Google Analystis voor rapportage doeleinden, de bewaarperiode is hier ingesteld op de minimale periode van 14 maanden. Aan het einde van de bewaarperiode worden de gegevens maandelijks automatisch  verwijderd.

 

6. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensmelding die wij binnen onze systemen handteren.

U heeft te allen tijde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij u persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

6.1.  Inzagerecht
U heeft altijd recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

 

6.2.  Rectificatierecht
U heeft altijd recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

6.3.  Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (Laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

6.4.  Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vitasel comfortabel thuis wonen. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken en in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dat contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

7. Beveiliging


7.1 Beveiligde SSL-verbinding

Vitasel-shop is Powered by Seoshop.
SEOshop webwinkels werken allemaal via een beveiligd data-opslagpunt, die gebruik maakt van een beveiligde verbinding met een 256bits SSL certificaat. 

Alle data-uitwisseling tussen uw webwinkel en de database is versleuteld. Persoonsgegevens, betaalgegevens en alle andere privégegevens van klanten worden versleuteld verzonden of opgeslagen.

Uw webwinkel ( Vitasel-shop) is beveiligd volgens de 256 bit SSL standaard. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoekers. Deze SSL-verbinding kunt u eenvoudig herkennen aan de https:// in de URL. Op pagina's waar gegevens beschermd moeten worden, zoals in de checkout, zullen klanten naar https://domeinnaam.webshopapp.com worden geleid. Dit is een beveiligde omgeving.

 

7.2 Security scan Webwinkel Keur gecertificeerd

Stichting Webwinkelkeur is een samenwerkingsverband aangegaan met Vitasel-shop om de dagelijkse security scans met behulp van de industriestandaard software en methodieken te scannen, te testen en te identificeren beveiligingsproblemen te voeren.

Alleen websites die deze beveiliging certificering tests mogen de Stichting Webwinkelkeur Website beveiliging Trustseal weer geven. Onze kwetsbaarheid scans worden dagelijks bijgewerkt om te zorgen voor de meest recente bedreigingen van de veiligheid worden getest op deze website.

7.2.1.Website scanning
De website wordt regelmatig gescand op kwetsbaarheden en beveiligingsfouten. Vitasel-shop wordt direct geïnformeerd zodra een potentiële kwetsbaarheid ontdekt wordt om het aantal getroffen klanten te minimaliseren.

7.2.2. Malware detectie
Het monitoren van de website op malware en zelfs blacklisting zorgt ervoor dat geen klanten geïnfecteerd worden.

7.2.3. Uptime monitoren
De website wordt 24/7 gecheckt op beschikbaarheid. Zodra (een deel van) de webwinkel niet meer reageert wordt Vitasel-shop geïnformeerd om downtime te minimaliseren.

 

7.3. Vitasel gebruikersdata.
Er wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde.
Data word zowel lokaal als in de back-up versleuteld / encrypted weggeschreven.

7.4. Servers
De servers bevinden zich binnen de grenzen van de Europese Unie, waarmee aan de EUDPD word voldaan. De EUDPD legt een aantal basisvereisten op aan de bescherming van persoonsgegeven van Europesche burgers.  De EU DATA Protection Directive.

 

8. Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuur word door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Cookies worden om de volgende redenen gebruikt:

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt in uw winkelmandje;
 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan;
 • analysedoeleinden zoekmachine(s).

 

Wat zijn cookies?
Een cookie is informatie die een website opslaat op uw computer zodat, wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar de website, u surfervaring kan worden verbeterd. Een cookie doet dat door uw voorkeuren van een eerder bezoek te registreren en te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld er nuttig zijn om het proces bij het inloggen te vergemakkelijken.

Voordelen

 • cookies helpen de website om deze voor u aan te passen. U kunt bijvoorbeeld een verlanglijstje bijhouden op deze website, zodat u later gemakkelijk terug kunt vinden wat u interesses waren;
 • cookies slaan website opties en voorkeuren op zodat u bepaalde instellingen niet steeds hoeft te veranderen als u de website opnieuw bezoekt;
 • cookies kunnen worden gebruikt om illegale praktijken op het web op de sporen.

 

Nadelen

 • cookies maken een inbreuk op u privacy, het merendeel van de mensen wenst toch liever anoniem te blijven wanneer ze op het internet surfen. Verwijder daarom regelmatig de cookies op uw computer;
 • cookies worden indirect gebruikt om bepaalde advertenties op websites aan u te tonen. Deze advertenties worden afgesteld op u surf gedrag;
 • cookies kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen: Het merk computer dat u gebruikt, welke software er op staat, u e-mail adres en interesses. Kortom, cookies kunnen u gebruik van het internet vergemakkelijken, maar als u zich zorgen maakt over u privacy dan is het aan te raden om regelmatig de cookies van u computer te verwijderen.

  Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
  Voor verdere informatie over cookies verwijzen wij naar de website cookies verwijderen

 

9. Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en om bij te houden hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn, maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt samen met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacy beleid van Google (link:http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Anonimiseren van IP-adres in Google Analytics
In het kort:
Wanneer een klant van Google Analytics anonimisering van een IP-adres aanvraagt, maakt Google Analytics het adres anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Vitasel-shop heeft haar Juridische modus bij SeoShop op "strict" ingesteld, waardoor IP-masking is ingeschakeld.

Hiermee wijzigt de wijze waarop Goolge Analytics de IP-adressen van websitegebruikers in ons account (vitasel-shop) gebruikt en opslaat.
Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics het laatste octet van het IP-adres van de gebruiker voordat dit wordt gebruikt en word opgeslagen.
Dit vermindert enigszins de nauwkeurigheid van de geografische rapportage.
Voor meer informatie over IP-masking verwijzen wij de naar de site van IP-masking - Google Analystic

Tevens heeft Vitasel-shop in haar Google Analytics account het "Amendement gegevensverwerking" geaccepteerd en het delen van gegevens met Google op uit ingesteld.

Met bovengenoemde punten word een geringe inbreuk op de privacy gecreëerd.

 

U kunt webanalyse uitschakelen door deze hulpmiddelen op uw computer te installeren.

Uitschakelkoppeling voor Google Analytics

Uitschakelkoppeling voor Adobe Anlytics

 

10. Sociale media

Tijdens uw gebruik van of interactie met één van onze sociale mediakanalen (zoals Facebook en Pinterest), kunnen we bepaalde gegevens over uw activiteiten op die sociale mediakanalen - zoals de frequentie van uw bezoeken - verzamelen, opslaan en bewaren. Als u bijvoorbeeld de Facebook “like”-knop gebruikt om aan te geven dat u één van onze pagina's op apps leuk vindt, of als u één van uw sociale mediacontacten tagt of linkt aan inhoud die u plaatst, zullen we deze informatie registeren. Alle inhoud die u op om het even welke van onze sociale mediakanalen plaatstof toevoegt, wordt beschouwd als Gegevens.

De informatie die we verzamelen via sociale media en andere sites, waaronder Facebook en  Pinterest, omvat soms persoonsgegevens die online zijn verstrekt en die openbaar zijn. We zorgen dat bij gegevens die we gebruiken, de bron correct wordt vermeld.

Deze sociale media en andere sites hebben gewoonlijk hun eigen privacy beleid waarin wordt uitgelegd hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. U dient het betreffende privacy beleid aandachtig door te nemen voordat u deze sites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.


11. Websites van derden

De website bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. Vitasel heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt.
Op de websites van derden kan een andere privacy statement van toepassing zijn.
Onze privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens door Vitasel zijn verkregen. Vitasel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 • Als u deze externe website bezoekt door middel van het volgenden van de hyperlinks op onze website.
 • Als u onze website heeft gevonden door middel van het volgen van hyperlinks van een externe website.

 

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

 

12. Nederlandstalige tekst altijd doorslaggevend en bindend.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en websites van Vitasel.
Deze privacyverklaring wordt zowel in het Nederlands als in het Duits en Engels gepubliceerd.
Als er tegenstrijdigheden zijn in de uitleg van deze privacyverklaring, is de Nederlandstalige versie van kracht.

 

13. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

14. Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Vitasel over u heeft vastgelegd, of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via ons klantenservice contactformulier.

 

15. Contact aangaande Privacy Policy

Als u wenst te reageren op ons privacy policy, kunt u contact met ons opnemen via ons klantenservice contactformulier.

 

15.1.  Contactgegevens

Vitasel
De Weverij 2
5374EZ  SCHAIJK
Nederland

Telefoon 0031 (0)10 25 45 384

E-mail [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken
Anna van den broek

 

 

 

(0)
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »